ויזות
וואצאפ
דרכונים

תקנון ותנאי שימוש לאתר "אייד אייר"

אייד אייר עוסק מורשה ("החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט ״Aid-Air״ ("האתר").
מטרת האתר הינה לספק לגולשים ולקהל הלקוחות של החברה מידע אודות השירותים הייחודיים אותם מציע החברה ורכישה קלה מאובטחת ופשוטה שלהם.
החברה שמה לעצמה מטרה לתת ללקוחותיה פתרונות אמיתיים והתאמה מתמדת של השירותים עבור לקוחותיה.

כללי:

 1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. כמו כן, החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט, מחשבים נייחים וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 4. השימוש באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. פעולת של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 5. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה עיון באתר ו/או רכישה באתר.
 6. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

גלישה באתר:

 1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
 2. השארת פרטים או רכישה באתר מקנים זכות לקבלת שירותים נוספים שייקבעו מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. בעת השארת פרטים או רכישה באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים מספר טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתה של החברה). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותי האתר ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 4. החברה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 5. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר.
 6. החברה רשאית למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למנוע גלישת גולש, או לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
  • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הופרו תנאי תקנון זה;
  • אם לא נעשה שימוש באתר במשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, גם לאחר שניתנה למשתמש הודעה על כך בדואר אלקטרוני;
  • אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

השירותים המוצעים לרכישה באתר:

 1. שמות השירותים המוצעים באתר יופיעו במסגרת רשימה אשר תוצג באתר.
 2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים או שירותים.
 3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 4. אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

רכישת שירות באתר:

  1. ניתן לרכוש דרך האתר שירותים באופן נוח, קל ומאובטח.
  2. התשלום בגין רכישת מוצר או שירות באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך ללקוח או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
  3. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לרוכשים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

מחירי השירותים באתר:

  1. המחיר המופיע באתר לכל שירות הינו מחיר השירות העדכני. האתר רשאי מעת לעת לעדכן את מחירי השירותים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
  2. מחירי השירותים המוצעים באתר כוללים מס ערך מוסף.
  3. מחירי השירותים המוצעים באתר לא יכללו עלות שילוח (ככל ויש בכך צורך), אלא אם נקבע כך במפורש.
  4. האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.

מתן השירות ומדיניות שינויים וביטולים

  1. כל השירותים המוצעים ללקוחותינו באתר יסופקו באמצעות דוא״ל, דואר, טלפון או מפגש פנים אל פנים (אלא אם נאמר במפורש אחרת בעמוד השירות). השירותים יסופקו בלוחות הזמנים יתואמו עם לקוחות האתר ותוך 14 ימי עסקים לכל היותר. במקרה בו השירות כפוף לאישורו של צד שלישי, השירות יועבר לאישורו של הצד השלישי תוך 14 ימי עסקים.
  2. יובהר כי ספירת זמני השירות מתחילה מרגע קבלת כל המסמכים הדרושים מהלקוח, כולל תשלום עבור השירות והסכמה לתנאי התקנון.
  3. סיום מתן השירות מתקיים בעת הגשת הבקשה עצמה לרשות ההגירה האחראית על החלטת בקשת הויזה של הלקוח (להלן: "סיום מתן שירות")
  4. האתר עושה מאמץ לאפשר לרוכשים באתר לשנות את הזמנתם ואף לבטלה, והכל בהתאם להוראות מדיניות זו.
  5. שינוי וביטול הזמנת שירות ניתנים לפני סיום מתן שירות:
   • כחלק ממחויבות לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו, אנו עובדים מהר.
   • על כן, שינוי או ביטול הזמנה יתקבל בטווח זמן של יומיים לאחר ביצוע ההזמנה והזנת פרטי החיוב הרלוונטיים באתר בכפוף לכך שהשינוי או הביטול המתבקש יתקבלו על ידי החברה בטרם ביצוע השירות או חלק ממנו.
   • האתר רשאי לבטל מיוזמתו הזמנת שירות, בין היתר אך לא רק, במקרה שפרטי החיוב שמסר הלקוח אינם תקינים או באם השירות אשר הוזמן אינו מתאפשר, כל זאת על-ידי מסירת הודעה על כך ללקוח.
  6. שינוי וביטול הזמנת שירות לאחר ביצוע השירות כולו או חלקו:
   • במידה והשינוי או הביטול המתבקש יתקבלו על ידנו לאחר סיום מתן השירות, השינוי או הביטול יתאפשרו בהחזר כספי חלקי בהתאם לחלק השירות שבוצע על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר או ללא החזר כספי. במקרה זה, אנו נעביר ללקוח את כל המסמכים שהופקו על ידנו עד לקבלת הודעת השינוי או הביטול.
   • יובהר כי במידה והאתר הפיק מסמכים הדורשים תשלום אגרה על מנת לספק שירות ללקוח, הלקוח יישא במלוא עלות האגרה.
  7. החזר כספי יעשה לאמצעי התשלום באמצעותו ביצע הלקוח את ההזמנה.
  8. פניות לשינוי או ביטול שירות ייעשו בדרך של משלוח פניה באמצעות הטלפון או הדוא״ל בהתאם לפרטים המופיעים להלן.
  9. האמור בסעיף 6 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

אחריות החברה:

  1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן מתן השירותים המוצעים בו.
  2. שירותי החברה למילוי והכנה של טפסים לבקשות לקבלת ויזה אינם מהווים הבטחה לקבלת ויזה וסירוב של צד שלישי (לרבות שגרירויות או גופים אחרים), לבקשת הלקוח להנפקת ויזה אינה באחריות החברה.
  3. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
  4. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיה העסקיים של החברה ששירותיהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.
  5. החברה לא תהא אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
  6. החברה בשום מקרה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיה העסקיים של החברה.
  7. החברה ממליצה לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
  8. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
  9. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  10. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

השימוש באתר:

  1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש. או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.
  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ("AS IS") כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
  6. החברה רשאית לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
  7. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
  8. על הגולש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתעלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתה. כמו כן, החברה תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
  2. שינויים כאמור יבוצע,  בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים החברה תחזיק את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
  4. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה.

פרסום תגובות ותכנים באתר:

 1. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:
  • כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;
  • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
  • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
  • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
  • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
  • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;
  • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
  • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
  • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;
  • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;
  • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
 2. החברה רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שתמצא כי הופרו התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמה. בנוסף, החברה תהיה רשאית במקרה זה למנוע מגולש מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה על פי כל דין.
 3. החליטה החברה לפרסם תוכן שנמסר – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
 4. מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד החברה בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.
 5. במסירת התכנים לפרסום מוקנה לחברה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

קניין רוחני:

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות החברה בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לחברה לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של החברה.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של החברה הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

סמכות שיפוט:

 1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 2. לבתי המשפט באזור השיפוט בעיר קרית ביאליק תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

מדיניות פרטיות

 1. החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות והגולשים. 
 2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, החברה אוספת מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי החברה כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
 3. המידע הנאסף באתר ישמש את החברה, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
 4. החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות. 
 5. המידע הנאסף מהשירותים או מקבלת המידע בהם אתה מתעניין או רוכש עשוי לשמש את החברה או מי מטעמה, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
 6. משלוח פרסומות והעדפות פרסומיות ושיווקיות
  • המידע ישמש גם לצרכי שיווק, משלוח דברי פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982) ודיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981) שלנו או מי מטעמנו, וגם לצרכי משלוח מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו.
  • אנו נהיה רשאים לשלוח לכם דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלנו (ובכפוף להסכמתכם, אם היא נדרשת על פי דין, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי התקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), הודעות דיוור באפליקציות פייסבוק מסנג'ר, וואצאפ, טלגרם וכיוצ"ב, בפקס ומערכת חיוג אוטומטית.
  • תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת הדיוור לדיוור ישיר, ומרשימת הדיוור לדברי פרסומת בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מסרונים באפליקציות כמו ווצאפ, פייסבוק מסנג'ר וכיוצ"ב, ומערכת חיוג אוטומטית באמצעות פנייה באחת הדרכים המפורטות בהמשך. גם לאחר בקשת ההסרה, נוכל לפנות אליכם בדיוורים אותם אנו חייבים לשלוח לכם על פי דין או שאנחנו רשאים לשלוח גם ללא הסכמה. שים לב, הסרה מדיוור ישיר משמעה שתמשיכו לקבל פרסומות שאינן מותאמות לכם באופן אישי, ואם לא ביקשתם להסיר עצמכם מפרסום באמצעי התקשורת כאמור לעיל, תמשיכו לקבל פרסומות גם באמצעים אלה.
  • להסרה מרשימות הדיוור של החברה אפשר לפעול בהתאם להוראות המופיעות בהודעה שנשלחה (לדוגמה, על ידי השבה "הסר")

החברה או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

 1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר בחברה מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
 2. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי החברה בנוגע לשירותים אותם החברה מספקת;
 3. ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
 4. תפעולו של אתר החברה ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה;
 5. ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים וקיימים;
 6. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר החברה עורכת מעת לעת.
 7. החברה  תהיה רשאית להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים כגון חברות מסחריות, עסקים, מוקדי מכירות, חברות ביטוח, ובתי השקעות בהתאם להוראות החוק לרבות, במקרים הבאים:
  • נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
  • החברה ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
  • אם הדבר יידרש, לדעת החברה, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין החברה או בין צד שלישי לבין החברה;
  • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של החברה ו/או מי מטעמה;
  • שיתוף רשתות חברתיות וחבריך ברשתות החברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
  • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות החברה ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות החברה. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
  • אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוץ על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • אם החברה תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.
דילוג לתוכן