ETIAS לשוויץ – מידע על ויזת תייר ETIAS שוויצרית

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לשוויץ ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS השוויצרי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים משוויץ ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לשוויץ ללא ויזה, […]