ETIAS לשוודיה – מידע על ויזת תייר ETIAS שוודית

ויזה לשוודיה – ETIAS לשוודיה לדרכונים ישראלים אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לשוודיה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS השוודי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים משוודיה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת […]