ETIAS לסלובניה – מידע על ויזת תייר ETIAS סלובנית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לסלובניה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הסלובני (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מסלובניה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לסלובניה ללא ויזה, […]