ETIAS לסלובקיה – מידע על ויזת תייר ETIAS סלובקית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לסלובקיה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הסלובקי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מסלובקיה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לסלובקיה ללא ויזה, […]