ETIAS לפורטוגל – מידע על ויזת תייר ETIAS פורטוגלי לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לפורטוגל ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הפורטוגלי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מפורטוגל ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לפורטוגל ללא ויזה, […]