ETIAS לפולין – מידע על ויזת תייר ETIAS פולנית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לפולין ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הפוליני (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מפולין ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לפולין ללא ויזה, […]