ETIAS לנורבגיה – מידע על ויזת תייר ETIAS נורבגית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לנורבגיה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הנורבגי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מנורבגיה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לנורבגיה ללא ויזה, […]