ETIAS להולנד – מידע על ויזת תייר ETIAS הולנדית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס להולנד ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS ההולנדי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מהולנד ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס להולנד ללא ויזה, […]