ETIAS ללוקסמבורג – מידע על ויזת תייר ETIAS לוקסמבורגית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס ללוקסמבורג ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הלוקסמבורגי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מלוקסמבורג ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס ללוקסמבורג ללא ויזה, […]