ETIAS ללטביה – מידע על ויזת תייר ETIAS לטבית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס ללטביה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הלטבי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מלטביה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס ללטביה ללא ויזה, […]