ETIAS להונגריה – מידע על ויזת תייר ETIAS הונגרית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס להונגריה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS ההונגרי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מהונגריה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס להונגריה ללא ויזה, […]