ETIAS לגרמניה – מידע על ויזת תייר ETIAS גרמנית

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לגרמניה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הגרמני (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מגרמניה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לגרמניה ללא ויזה, […]