ETIAS לצרפת – מידע על ויזת תייר ETIAS צרפתית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לצרפת ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הצרפתי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מצרפת ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לצרפת ללא ויזה, […]