ETIAS לפינלנד – מידע על ויזת תייר ETIAS פינלנדית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לפינלנד ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הפיני (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מפינלנד ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לפינלנד ללא ויזה, […]