ETIAS לשוויץ – מידע על ויזת תייר ETIAS שוויצרית

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לשוויץ ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS השוויצרי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים משוויץ ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לשוויץ ללא ויזה, […]

ETIAS לשוודיה – מידע על ויזת תייר ETIAS שוודית

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לשוודיה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS השוודי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים משוודיה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לשוודיה ללא ויזה, […]

ETIAS לצרפת – מידע על ויזת תייר ETIAS צרפתית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לצרפת ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הצרפתי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מצרפת ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לצרפת ללא ויזה, […]

ETIAS לצ'כיה – מידע על ויזת תייר ETIAS צ'כית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לצ'כיה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הצ'כי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מצ'כיה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לצ'כיה ללא ויזה, […]

ETIAS לפינלנד – מידע על ויזת תייר ETIAS פינלנדית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לפינלנד ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הפיני (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מפינלנד ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לפינלנד ללא ויזה, […]

ETIAS לאוסטריה – מידע על ויזת תייר ETIAS אוסטרית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לאוסטריה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS האוסטרי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מאוסטריה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לאוסטריה ללא ויזה, […]

ETIAS לאיטליה – מידע על ויזת ETIAS איטלקית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לאיטליה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS האיטלקי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מאיטליה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לאיטליה ללא ויזה, […]

ETIAS – מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית

ישנן מדינות רבות שאינן באיחוד האירופי (האיחוד האירופי) שאזרחיהן יכולים להיכנס לאזור שנגן של האיחוד האירופי ללא צורך בויזה. באופן ספציפי, ישנן כיום 63 מדינות שאינן באיחוד האירופי אך ללא ויזה. אזרחים של מדינות אלו רשאים להיכנס למדינות באזור שנגן למטרות עסקים או נסיעות עד 90 יום. במהלך 90 הימים הללו, מבקרים אלו אינם מורשים […]

אמנת שנגן ומדינות חברות – ויזה ETIAS למדינות שנגן

ישראלים יצטרך בקרוב להוציא ויזה מיוחדת על מנת להיכנס לאזור שנגן. עד היום ישראלים יכלו לטוס לאירופה ולמדינות האיחוד והשנגן חופשי, בגלל פטור מויזה ומעבר חופשי. עתה הדברים הולכים להשתנות. מדינות שנגן יחילו חוקי כניסה חדשים על ישראלים החל משנת 2023. כתוצאה מכך, ישראלים, אמריקאיים, אוסטרליים ועוד מגוון רחב של אזרחים ממדינות שונות בעולם, יצטרכו […]

המדריך המלא ל-ETIAS וכיצד זה משפיע על הישראלים

במאמר זה נסביר מדוע השתנתה הגישה ומה זה בדיוק ה-ETIAS. מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית נועדה להקל על כניסתם לאירופה של ישראלים, שחייבים לקבל ויזה לפני שהם מגיעים לאירופה. מערכת מידע והרשאות נסיעות באירופה הוקמה בשנת 2015. זוהי אפליקציה המאפשרת לאנשים מישראל המגיעים לראשונה לאירופה, לאחר שפג תוקפו של דרכונם במשך יותר מחצי שנה, להגיש […]