ETIAS לאסטוניה – מידע על ויזת תייר ETIAS אסטונית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לאסטוניה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS האסטוני (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מאסטוניה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לאסטוניה ללא ויזה, […]