ETIAS לדנמק – מידע על ויזת תייר ETIAS דנית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לדנמק ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הדני (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מדנמק ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לדנמק ללא ויזה, […]