ETIAS לבלגיה – מידע על ויזת תייר ETIAS בלגית לישראלים

אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לבלגיה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS הבלגי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מבלגיה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת להיכנס לבלגיה ללא ויזה, […]