ETIAS לאוסטריה – מידע על ויזת תייר ETIAS אוסטרית לישראלים

ETIAS לאוסטריה

ETIAS לאוסטריה לישראלים אם בדרך כלל מותר לישראלים להיכנס לאוסטריה ללא ויזה לשהייה קצרה, מעתה תהיו זכאים ל-ETIAS האוסטרי (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית). ETIAS לאוסטריה לא נועד להיות ויזה. מטרתה פשוט לנהל תיעוד של נוסעים הנכנסים ויוצאים מאוסטריה ואזור שנגן. זו לא מערכת בקרת גבולות, אבל היא כלי שנועד לשמש לביקורת גבולות. על מנת […]